WARUNKI, Polityka prywatności, warunków użytkowania i Sieci dla WWW.PROGRAMYIGRY.COM

Warunki korzystania z witryny

1.- Wprowadzenie.

Niniejszy dokument ma na celu ustanowienie i regulują warunki korzystania z serwisu http://www.programyigry.com/ (dalej "Strona"), rozumiane jako wszystkie strony i treści należących mediaprogramas których dostępne za pośrednictwem domeny i jej subdomen.

Korzystanie z atrybutów stanu użytkownika i oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w niniejszym obwieszczeniu. Użytkownik zgadza się dokładnie przeczytać uwagi prawne w każdym z okazji, na których zamierza korzystać z witryny, ponieważ ona i jej warunków stosowania zawartych w niniejszym obwieszczeniu może się zmienić.

2.- Własność Stronie.

Właściciel tej strony jest Mediaprogramas, S.L. z siedzibą w Cáceres, C/ de la Trashumancia, 31, local 1. Inscrita en el Registro Mercantil de Cáceres, Tomo 658, Libro 486, Folio 53 , hoja número CC-8001, inscripción 1 y provista de C.I.F. B-10317980.

Możesz skontaktować się z nami pod numerami telefonów lub e-mail: tel: 927292321, e-mail:

3.- Własność intelektualna.

Prawa własności intelektualnej na tej stronie są własnością Mediaprogramas, S.L.

Kopiowanie, dystrybucja, handel lub przekształcenie, całkowite lub częściowe, zawartości Serwisu, chyba że jest do użytku osobistego i prywatnego, stanowi naruszenie praw własności intelektualnej Mediaprogramas, S.L.. Ponadto, wszystkie znaki towarowe i logo jakiegokolwiek rodzaju na stronie są chronione przez prawo

Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie, i jakiejkolwiek szkody dla praw własności intelektualnej i przemysłowej Mediaprogramas, S.L., może doprowadzić do wykonywania odpowiednich działań prawnych, a jeśli to konieczne, do obowiązków wynikające z tego ćwiczenia.

Przesyłając pracę (czy zdjęcia, tekst lub inny materiał) Użytkownik udziela Mediaprogramas, S.L., prawo do korzystania z prac prezentowanych na następujące cele:

4.- Odpowiedzialność.

Zawartość, oprogramowanie, informacje i / lub porady wyrażone w tej witrynie należy traktować jedynie jako orientacyjne. Mediaprogramas, S.L., nie reaguje w żaden sposób do skuteczności lub ich dokładności, jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności w umowie lub czynu dla użytkowników do korzystania z nich, bo to oni powinni decydować według własnego uznania z okazji decyzji.

Ta witryna może publikować treści dostarczane przez osoby trzecie lub przedsiębiorstw, Mediaprogramas, S.L., nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, są zwolnieni z jakiejkolwiek odpowiedzialności w umowie lub czynu, dla użytkowników, którzy korzystają z nich.

Mediaprogramas, S.L., zastrzega sobie prawo do zmiany treści na stronie bez uprzedzenia i bez żadnych ograniczeń.

Również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane przez brak dostępności i / lub ciągłości tej witryny i usług oferowanych.

Mediaprogramas, S.L., nie gwarantuje braku wirusów lub innych elementów w sieci, które mogą zmienić swój system komputerowy. Mediaprogramas, S.L., wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność umowną lub deliktowej odpowiedzialności, a użytkownicy, którzy korzystają z tego i wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez wirusy komputerowe lub elementy wszelkiego rodzaju.

Mediaprogramas, S.L., nie ponosi odpowiedzialności za usługi, które mogłyby być świadczonych w Serwisie przez osoby trzecie.

Mediaprogramas, S.L., nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi i / lub informacji, które mają być świadczone w innych miejscach związanych z tym. Mediaprogramas, S.L., nie kontroluje ani nie sprawują nadzoru nad stron internetowych osób trzecich. Użytkownicy Doradzamy im, aby zachowali ostrożność i konsultować wszelkie warunki prawne są wyświetlane w takich stron.

Użytkownicy, którzy złożą żadnych informacji Mediaprogramas, S.L., zobowiązują się, że to jest prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich lub przepisów prawa.

Należy pamiętać, że niektóre produkty mogą wymagać uprawnień administracyjnych w systemie do instalacji. Jeśli odmówisz udzielenia takich zezwoleń, pamiętaj, że produkt mógł zostać wykonany i zainstalowany równo w twoim systemie, ale z niektórymi jego funkcjami wyczerpanymi.

5.- Warunki użytkowania dla użytkowników portalu.

Dostęp do tej strony jest bezpłatny z wyjątkiem kosztów połączenia za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych świadczonych przez dostawcę usług kontraktowanych przez użytkowników.

Ani korzystanie z Serwisu w celach szkodliwych dla mienia lub interesów Mediaprogramas, S.L. lub innych, lub w jakikolwiek inny sposób przeciążenia, uszkodzenia lub wyłączenia sieci, serwerów i innego sprzętu komputerowego (hardware) lub produktów i aplikacji (oprogramowanie ) z Mediaprogramas, S.L., lub inne.

W przypadku, gdy użytkownik wie, że strony linkowane, których zawartość lub usługi są niezgodne z prawem, szkodliwych, poniżenia, przemocy lub prosimy o moralność w kontakcie z Mediaprogramas, S.L..

6.- Zasady ochrony danych osobowych.

Zgodnie z ustawą 15/1999 z 13 grudnia Ochrony Danych Osobowych, Mediaprogramas, S.L. informuje użytkowników o stronie internetowej, że dane przedstawione na naszej stronie internetowej za pomocą odpowiednich formularzy i e wiadomości odebranych i które są uważane za dane osobowe zostaną wprowadzone do naszych plików, w celu zarządzania żądanej usługi, odpowiedź na jego wniosek i / lub przetworzenia żądania.

Pliki te są zarejestrowane w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

Użytkownicy zagwarantować i odpowiedź, w każdym przypadku, że dane osobowe muszą być prawdziwe, dokładne, aktualne, autentyczne, odpowiednie i nie nadmierne, i zobowiązują się je aktualizować.

W przypadkach, gdy wniosek o udzielenie niezbędnej wypełnić formularz i dokonać "kliknięcie" na przycisku Prześlij, realizacja to koniecznie oznaczać, że został poinformowany i dał ich wyraźnej zgody na treść klauzuli załączonym do niniejszego formularza lub przyjęcie w Polityce Prywatności.

6.1.- Dane dostarczone przez strony trzecie: W przypadku, gdy wniosek powinien zawierać dane osobowe, przez osoby uprawnione do tego samego, użytkownik musi, przed ich włączeniem do poinformowania tych osób o treści w powyżej. Mediaprogramas, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku.

6.2.- Drobne szczegóły:. Nie jest dozwolone, aby dostarczyć dane osób, których czternaście lat za pośrednictwem tej strony internetowej. Mediaprogramas, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku.

6.3.- Handlowe dostarczane drogą elektroniczną:. Przekazanych przez e-mail lub w jakiejkolwiek formie elektronicznej, będzie potrzebne do przetworzenia żądania.

Jednak są osoby, które zostały przyjęte lub wyraźnie upoważniony przez odbiorcę zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca usług Społeczeństwa Informacyjnego i handlu elektronicznym, z wyjątkiem przewidzianym w art 21.2 tej ustawy, w brzmieniu nadanym Pierwszy przepis końcowy nowej ustawy Walnego Telekomunikacji.

6.4.- Środki bezpieczeństwa:. Administrator danych przyjęła poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, wymagane prawem, i zainstalowane wszystkie środki techniczne i środki dostępne do stanu techniki, aby zapobiec utracie, niewłaściwym wykorzystaniem , zmianą, nieuprawnionym dostępem i kradzieżą danych osobowych, pod warunkiem.

6.5.- Obowiązek poufności: użytkownik ma poufności i tajemnicy tych, którzy przetwarzają dane w imieniu samego. Niezależnie od powyższego, Użytkownik jest świadomy tego, iż bezpieczeństwo komunikacji przez sieć nie jest niezniszczalny.

6.6.- Prawo do poszkodowanych:. Użytkownicy mogą korzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia Organicznej ochronie danych osobowych (Ustawa 15/1999) i RD. 1720/2007, wysyłając pismo, załączając kopię dowodu osobistego lub paszportu, na następujący adres: calle de la trashumancia, 31, local 1, 10005, Cáceres.

67.- Firmy Intexmedia Grupa: Intexmedia spółki Grupy są: Intexmedia, S.L.; Mediaprogramas, S.L.; Cocigourmet, S.L.; Dinablogs, S.L.; Manuales y Tutoriales, S.L..

Spółki z Grupy mogą w każdej chwili zmienić jej nazwę, a nawet zmieniać liczby, zmienia użytkownik może przeglądać, gdyż zmiany te są aktualizowane, księgowań na politykę prywatności każdej z witryn.

Teleinformatyka są między poszczególnymi spółkami grupy, jest upoważniona przez użytkownika w różnych formach gromadzenia danych, mogą sprzeciwić się leczenie w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty

Jednak Mediaprogramas, S.L. i Intexmedia, S.L. Podpisaliśmy umowę świadczenia usług zarządzania procedury służby wykonywania praw, dlatego zgody użytkownika na wykonywanie takiej zarządzania Intexmedia, S.L. nie jest konieczne.

7.- handlowe dostarczane drogą elektroniczną: przekazanych przez e-mail lub w jakiejkolwiek formie elektronicznej, będzie potrzebne do przetworzenia żądania.

Jednak są osoby, które zostały przyjęte lub wyraźnie upoważniony przez odbiorcę zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca usług Społeczeństwa Informacyjnego i handlu elektronicznym, z wyjątkiem przewidzianym w art 21.2 tej ustawy, w brzmieniu nadanym Pierwszy przepis końcowy nowej ustawy Walnego Telekomunikacji.

8.- Cookies.

Ta strona używa "cookies". "Cookies" to małe pliki danych, które serwer WWW wysyła do przeglądarki i powrócić do niego później w każdym nowym wniosku. Pliki te są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają System pamiętać cechy lub przeglądania preferencji poprzednich sesji. Celem tych ciasteczek jest poprawa usługi oferujemy użytkownikom. "Cookies" na tej stronie nie są inwazyjne lub szkodliwe, i nie zawierają danych osobowych.

Jeśli nadal przeglądać, uważają, że dopuszczone do stosowania.

Ta strona używa systemów reklamowych jako "Google Adsense" i czasami innych reklamodawców różnych. Wszystkie te systemy reklamowe wykorzystywać "cookies", aby wyświetlić zawartość związanych wzorców nawigacyjnych reklamowe odwiedzających witrynę sieci Web.

Ta strona korzysta z reklam Google DoubleClick serwera "" do dystrybucji do każdej reklamy użytkownika który najlepiej odpowiada Twoim smaku i schematy nawigacji. "Google DoubleClick" używa "cookies" w celu ustalenia, których reklama jest najlepsza dla każdego odwiedzającego.

Ta strona internetowa wykorzystuje również "Google Analytics" i "AddFreeStats" narzędzia do generowania raportów z działalności i statystyk na stronie internetowej. Zarówno "Google Analytics" i "AddFreeStats" również używać "ciasteczek", aby pomóc stronie internetowej, aby uzyskać te informacje na temat jak użytkownicy zachowują w swoich stronach.

W każdym razie, można wyłączyć z cookies ", zgodnie z instrukcją w Twojej przeglądarce.

Cookies są używane do poprawy funkcjonowania strony internetowej, artykuł 5.3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej wprowadza się wymóg uzyskania świadomej zgody przed magazynowaniem lub dostępne informacje na terminalu użytkownika.

Jednak Mediaprogramas, S.L. używał tylko ciasteczek do zwolnienia z obowiązku uzyskania świadomej zgody, i będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej, a co jest konieczne w celu zapewnienia serwis zażądał wyraźnie przez użytkownika.

Zawsze można, z przeglądarki, zablokować instalację plików cookie i usunąć wszystkie te, które są przechowywane na komputerze.

9.- Forum, komentarze i opinie.

Poglądy wyrażone w forach dyskusyjnych, i / lub komentarze i opinie są przez ludzi spoza Mediaprogramas, S.L., Twoja odpowiedzialność wyłączną. Uczestnicy forum zgadza się korzystać z tego samego, zgodnie z prawem, ogólne warunki uwzględnione w niniejszej Polityce prywatności, a także moralności i ogólnie przyjętych dobrych praktyk. Uczestnicy forum są zobowiązani do wypłacenia odszkodowania Mediaprogramas, S.L. za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą być spowodowane przez używanie ich niezgodnie z niniejszymi warunkami i / lub prawa. Mediaprogramas, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność poglądów wyrażonych na forum, jest wolny od odpowiedzialności w umowie lub czynu, do osoby lub firmy, korzystające z nich. Zakazuje wysyłania dowolnej treści lub opinie, które narusza prawo i / lub uzasadnione prawa innych osób.

Mediaprogramas, S.L. zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych, które uzna za stosowne. Mediaprogramas, S.L. zastrzega sobie prawo do przyjęcia i / lub rozwiązać wszelkie opinie i / lub użytkownika, bez uprzedzenia i bez uzasadnienia lub rekompensaty jakiegokolwiek rodzaju. Mediaprogramas, S.L. zastrzega sobie prawo do zmiany tekstu z opiniami do indywidualnych cech każdego konkretnego forum. Mediaprogramas, S.L. zastrzega sobie prawo do przekazania opinii do sekcji i / lub podrozdział uzna za stosowne.

Jeśli vd. Wierzymy, że wszelkie treści i / lub informacje na tej stronie narusza uzasadnione prawo lub prawa proszę niech współpracują z Mediaprogramas, S.L., abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania.

10.- Sieci społecznej.

Aby zostać fanem, zwolennikiem lub analogi naszej firmy w zboczu różnych sieci społecznych, w kontekście tego leczenia powinien być świadomy, że Mediaprogramas, S.L. jedynie odnosić lub usunąć swoje dane jest ograniczona do posiada specyficzny profil . Sprostowania danych lub informacji zastrzeżonych lub publikacje to zrobić poprzez ustawieniach swojego profilu lub użytkownika w sieci społecznej sama. Domyślnie świadomy:

Jeśli nie do naśladowania, po prostu kliknij "Stop Being fan" lub "unfollow". Możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu w każdym czasie w formie pisemnej na adres podany powyżej lub przez wysłanie e-maila na adres .

11.- Prawodawstwa.

Ta prawna podlega w każdym i każdej z jej klauzul w prawie hiszpańskim i innymi międzynarodowymi standardami, które mają zastosowanie.

12.- Skontaktuj się z nami.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące warunków odzwierciedlenie w Polityce Prywatności, lub chciałbyś zrobić jakieś sugestie lub porady, skontaktuj się z nami poprzez następujący adres: