Instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie w systemie Windows

Można odinstalować program z komputera, jeśli nie korzystają już lub chcesz zwolnić miejsce na dysku twardym. Możesz użyć Programy i funkcje, aby odinstalować programy lub dodać lub usunąć niektóre opcje i zmienić konfigurację programu.

Otwarte Programy i funkcje, klikając przycisk Start , w Panelu sterowania , w programy , a następnie kliknij polecenie Programy i funkcje .

Wybierz program, a następnie kliknij Odinstaluj . Niektóre programy obejmują możliwość zmiany lub naprawy programu oprócz odinstalowywania go, ale wiele oferują tylko opcja odinstalowania. Aby zmienić program, kliknij przycisk Zmień lub naprawy . Wymagane uprawnienia administratora. Jeśli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.