Beautiful Deep Ocean Screensaver 1.0

Pobierz Obrazy Opis

Wygaszacz ekranu powstał jako program w założeniu chroniący jakość obrazu monitorów komputerowych. Zazwyczaj są to ruchome obrazy lub wzory, które pojawiają się na ekranie podczas gdy użytkownik nie pracuje przy komputerze. Tym niemniej obecnie większość z nas korzysta z wygaszaczy ekranu dla zabawy lub mając na uwadze bezpieczeństwo.

Beautiful Deep Ocean Screensaver ukazuje na ekranie piękne i magiczne ryby morskie. Dzięki temu wygaszaczowi ekranu zobaczysz jak tańczą piękne morskie stworzenia.

Wygaszacze ekranu takie jak Beautifull Deep Ocean Screensaver powstały w celu uniknięcia trwałego „wypalenia” obrazu na ekranie. W monitorach starej daty zdarzało się dosyć często, że długo wyświetlany obraz prowadził do utraty koloru w tym miescu lub powstania tzw. „obrazu – ducha”. Wygaszacz ekranu chronił przed tym fenomenem ukazując ruchome obrazy lub teksty, dzięki czemu nie było miejsca na monitorze, które by nie zostało odświeżone.

Pobierz

Wyszukiwania podobne do Beautiful Deep Ocean Screensaver