Download Accelerator Plus (DAP) 10.0.6.0

Pobierz Obrazy Opis

Chcąc pobrać pliki z Internetu, niezależnie od przeglądarki jakiej używasz do tego celu, czy to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, czy inne, zamiast rozpocznąć pobieranie bezpośrednio z sieci, lepiej jest skorzystać z akceleratora pobierania. Użycie tego narzędzia nie tylko przyspieszy sam proces pobierania ale pozwoli je przerwać i wznowić kiedy zapragniesz. Download Accelerator Plus (DAP) to najlepszy przykŀad tego typu aplikacji.

Download Accelerator Plus (DAP) pozwala fragmentować proces pobierania, wyszukuje alternatywne lokalizacje pobieranych plików, wybierając najszybsze ŀącze, ignoruje z góry ustalone adresy URL i strony web, ukazuje podgląd multimedialnych plików przed rozpoczęciem pobierania, a także przeprowadza proces pobierania na drugim planie (tzw. w backgroundzie), bez potrzeby pokazywania otwartych okien ani innych, zbędnych elementów na ekranie

Menadżer pobierania Download Accelerator Plus (DAP) wspóŀdziaŀa perfekcyjnie z każdą Internetową przeglądarką i przy użyciu każdego typu ŀącza, niezależnie czy będzie to modem, sieć koncentryczna czy ADSL czy inne.

Pobierz

Wyszukiwania podobne do Download Accelerator Plus (DAP)

Używamy plików cookie do ulepszania, analizowania połączeń i wyświetlania reklam. Jeśli będziesz kontynuować, zaakceptujesz jego użycie. Więcej informacji tutaj .