Hardwipe

Usuń w bezpieczny sposób poszczególne pliki lub caŀą zawartość dysku, bez możliwości ich odzyskania.

Hardwipe to wygodny w użyciu darmowy program sŀużący do ostatecznego usuwania plików, doskonaŀy do usunięcia wszelkich śladów po plikach, które chcesz wyeliminować a także do wyczyszczenia pamięci caŀych dysków twardych lub przenośnych nośników danych.

Używając Hardwipe będziesz mógŀ przeprowadzić proces usuwania w sposób caŀkowicie zautomatyzowany, korzystając jednocześnie z komputera bez najmniejszego problemu. Hardwipe wykorzystuje bowiem zasoby komputera w sposób wyjątkowo inteligentny i racjonalny, tak, że zaledwie zauważysz jego pracę nawet w przypadku dużych plików.

Dodatkowo Hardwipe integruje się caŀkowicie z wyszukiwarką Windows, co pozwala na uruchomienie programu bezpośrednio z jej menu kontekstowego. Tym samym, za jednym kliknięciem prawego przycisku myszy, wyeliminujesz zaznaczony plik.

Pobierz

Wyszukiwania podobne do Hardwipe